TASARIM UZMANI

HAMZA ÖZDER

MESLEKİ TASARIM UYGULAMALARI - 1

 

DERSİN AMACI VE HEDEFLER

 

Dersin Amacı

Öğrencilerin endüstri ile ilgi kurabilmesini ve iş yerlerine hazırlık, endüstride iş alanlarının tanıtılması. Alınan mesleki bilgilerin uygulanması, pekiştirilmesi ve geliştirilmesi. Farklı sistem tasarımların incelenmesiyle tasarıma ait yeni görüşler kazandırılması. Yapılan tasarımlarda standart ve hazır makine parçalarının kullanımının kavratılması.

 

Dersin Hedefleri

1- Farklı alanların ve tasarımların öğrencilere tanıtılması

2- Mesleki bilgiler için uygulama alanı sağlanması

3- Yeni yapılacak tasarımda standart ve hazır makine elemanlarının kullanımı sağlanması

4- İş alanları hakkında fikir sahibi olunması

 

Dersin Öğrenciye Kazanımları
 

1- Tasarımda standart ve hazır eleman ile firma katalogları kullanımı

2- Tasarımda WEB kullanımı

3- Endüstriyel sanayi alanlarında çalışma güveni ve cesareti

4- Tasarım eğitiminde verilen teorik ve uygulamalı dersleri bir arada kullanma kabiliyeti

5- Mevcut tasarımlara kendi fikir ve düşüncesini katarak geliştirmek

6- Mesleki alanda kendini gerçekleştirmek

siz HAYAL EDİN,
biz TASARLAYALIM
© 2014 web Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Designer ByHamzaÖzder