TASARIM UZMANI

HAMZA ÖZDER

İş Kalıpları Tasarımı

İŞ KALIPLARI TASARIMI
 

Dersin Amacı

  Bir imalat işlemi sırasında iş parçalarını talaşlı ve talaşsız takım tezgahı tablasına uygun konumda bağlamak için kullanılan özel aparatların tasarımını ve kullanılacak üretim tezgahlarını tanıyıp çalışma sisteminin anlaşılmasının öğrencilere kazandırılması. 
 


ÖĞRENİM STRATEJİ VE ETKİNLİKLERİ
1. Hafta :        Matkap tezgahlarının özellikleri, yapısı, çeşitleri, gerdirme mekanizması, hız değişimi, kesici takımın hareketi, tabla hareketi. Masa tipi matkap tezgahı üzerinde elemanların çalışması ve özellikleri incelenir, öğrenciler masa tipi  (tablası hareketli) bir matkap tezgahının motorunu seçer, gerekli döküm parçalarının malzemesini seçer ve şekillendirir, gerdirme mekanizmasını tasarlar, kesici takım hareketlerinin alternatif çözümlerini geliştirir.  
2. Hafta :        Örnek delme kalıpları ve hazır bağlama elamanları (AMF Mekanik sıkma bağlama elemanları katoloğu, AMF elle kumandalı ve havalı bağlama elemanları kataloğu,  KAMA Makina kulpları ve bağlantı elemanları kataloğu , Er-el kalıp bağlama ve işleme sistemleri kataloğu, takım tezghları ve kesici takım-bağlama elemanları kataloğu). Teknik Resim ve Makine bilgisi kitaplarından delme kalıpları konusu işlenir. Döküm mengene ile çelik mengenenin imalat farklılığı incelenir ve çizilir. örnek bağlama elemanı incelenir ve çizilir.  
3. Hafta :        Sınıf uygulaması;Örnek bir parça için bağlama delme kalıbı hazır elemanlar kullanarak sınıf içerisinde tasarlanıp, kroki montaj resmi konstrüksiyon özellikleri dikkate alınarak çizilir. Gerekli parçaların imalat resimleri çizilir, şekil-konum toleransları, alıştırma toleransları verilir, yüzey kaliteleri belirlenir, malzeme seçimi yapılır.
4. Hafta :        Torna tezgahı özellikleri, çeşitleri,  gövde yapısı, çalışma prensipleri, elemanların tahrik sistemi, kayış-kasnak seçimi, farklı hızlar elde edebilmek için hız kutusu tasarımı,  masa tipi torna tezgahı tasarımı.
5. Hafta :        Gezer punta çalışma prensibi, destek yataklarının tasarımı ve  gövdeye yataklanması, istenildiği zaman sabitlenebilmesi, torna tezgahına iş parçası bağlama için kullanılan aparat ve kalıpların incelenmesi,  torna kesici takımları ve kesici takım bağlama elemanları, tornalama işlemleri. 
6. Hafta :                    Torna tezgahına örnekiş parçası bağlama aparat ve kalıpları (AMF Mekanik sıkma bağlama elemanları katoloğu, AMF elle kumandalı ve havalı bağlama elemanları kataloğu,  KAMA Makina kulpları ve bağlantı elemanları kataloğu , Er-el kalıp bağlama ve işleme sistemleri kataloğu, takım tezghları ve kesici takım-bağlama elemanları kataloğu). Teknik Resim ve Makine bilgisi kitaplarından           örnekiş parçası bağlama uygulamaları incelenir ve çizilir.
7. Hafta :        Sınıfuygulaması;Örnek bir parça için tornalama kalıbı hazır elemanlar kullanarak sınıf içerisinde tasarlanıp, kroki montaj resmi konstrüksiyon özellikleri dikkate alınarak çizilir. Gerekli parçaların imalat resimleri çizilir, şekil-konum toleransları, alıştırma toleransları verilir, yüzey kaliteleri belirlenir, malzeme seçimi yapılır.
8. Hafta :        Freze tahrik motoru bağlama seçimi ve gövdeye bağlanması, 1. hız kademe kayış kasnak mekanizması, kayış seçimi, gerdirme , 4 farklı kademede hız elde edilebilecek hız kutusu tasarımı 
9. Hafta :        Gövdenin üzerinde parçaların yataklanması, sabitlenmesi için gerekli tasarımların incelenmesi, hareketli tablanın yataklanması, istenilen hareket için uygun mekanizma seçilip tasarlanması. 
10. Hafta :      Üniversal başlık tanıtımı, özellikleri, çalışma prensibi, kullanımı, kesici takımın bağlantı çeşitlileri, dik başlık tanıtımı, çalışma prensibleri, kullanımı..
11. Hafta :      Divizörün çalışma prensibi, kullanımı, tablayla arasındaki bağlantı çeşidi, çok fonksiyonlu mengenenin çalışma prensibi, kullanımı tabla ile arasındaki bağlantı, örnek freze kalıpları (AMF Mekanik sıkma bağlama elemanları katoloğu, Fiksson Kenet bağlama elemanları kataloğu , Er-el kalıp bağlama ve işleme sistemleri kataloğu)  
12. Hafta :      örnek bir parça için frezeleme kalıbı tasarımın hazır bağlama elemanları kullanarak yapılması.  
13. Hafta :      Hidrolik ve pnömatik bağlama elemanlarının parçalarının tanıtılması, kullanım şekilleri, avantajları ve dezavantajları, tezgahlara bağlantıları  
14. Hafta :      Motorlu dairesel hareketi doğrusal harekete dönüştürerek kesme yapabilen bir şerit testere tezgahının tasarımı ve işin bağlanması.
 15. Hafta :     Öğrenciler kendi belirledikleri bir iş parçası için gerekli bağlama aparatını modeller, çalışma ortamında hareketlendirir, montaj ve imalat resimlerini çizer


siz HAYAL EDİN,
biz TASARLAYALIM
© 2014 web Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Designer ByHamzaÖzder