TASARIM UZMANI

HAMZA ÖZDER

TRANSPORT TEKNİĞİ

DERSİN AMACI VE HEDEFLER

 

Dersin Amacı

Getirici, götürücü ve taşıyıcı sistemlerin ve kullanım alanlarının tanıtılması

 

Dersin Hedefleri

Kaldırma makine elemanları, tahrik sistemleri, sürekli ileticilerin çeşitleri, özelliklerinin, kullanım alanlarının hakkında bilgi kazandırılması

 

Dersin Öğrenciye Kazanımları
 

Taşınacak yığın çeşitlerini ve bunların taşınması için uygun kaldırma makinelerini seçebilme sistem üstünde gerekli değişiklerle iyileştirme yapabilme ve yeni bir sistem tasarlayabilme, önceki mesleki bilgilerini belli bir alan üstünde yoğunlaştırarak mesleki becerilerini yönlendirebilip yönlendiremediğini gözlemleme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENİM STRATEJİ VE ETKİNLİKLERİ

1. Hafta :      

1. Halatlar, 1.1. Kendir halatlar, 1.2. Tel halatlar ve kullanma yerleri, 1.3. Tel halat malzemeleri ve standartları, 1.4. Tel halat tel kesitleri, 1.5. Tel halat kordon kesitleri, 1.6. Halat konstrüksiyonları, 1.7. Tel halatların ömrü ve işletmeden çıkarılması, Halatların yağlanması.

2. Zincirler, 2.1. Yuvarlak zincirler, 2.2. Gall zincirleri, 2.3. Fleyer zincirleri.

3. Makaralar-Kasnaklar, 3.1. Tel halat makara ve kasnakları, 3.2. Döküm ve kaynaklı konstrüksiyonlar, 3.3. Zincir makara ve kasnakları, 3.4. Makara ve kasnak gövdelerinin konstrüksiyonu, 3.5. Zincir dişli çarkları.

2. Hafta :       

4.Kancalar. 4.1. Kanca çeşitleri, 4.2. Kanca kullanma amaçları ve yerleri,4.3. Kanca kesiti konstrüksiyonları, 4.4. kanca yatakları, 4.5. Kancatraversleri, 4.6. Hamutlar.

5. Akslar ve aks tutucuları.

6. Tamburlar, 6.1. Halat tamburları, 6.2. Zincir tamburları, 6.3. Tamburlarınkonstrüksiyonu, 6.4. Halat ve zincirlerin tamburlara bağlantıları, 6.5.Tamburların uygulama alanları, 6.6. Tamburlarınyataklanması, 6.7. Kabestankasnağı tasarımı.

3. Hafta : 

7.Kepçeler.      7.1. Genel tanıtım ve kullanılmaamaç ve yerleri, 7.2. Kepçelerin açma kapanma sistemleri ile indirme kaldırmasistemlerinin tasarımı, 7.3. Kepçe ağızları sızdırmazlık sistemleri, 7.4. Çok kanatlı kepçe kollarının açılma kapanma sistemlerinin tasarımı, 7.5. Motorlu kepçelerin açma kapanma sistemlerinin tasarımı, 7.6. Hidrolik pnömatik sistemle kepçe açılma kapanma sistemlerinin tasarımı, 7.7. Kepçe tahrik sistemleri ve tamburlarının tasarımı.

4. Hafta :       

8.Frenler, 8.1. Tek pabuçlu fren tasarımı, 8.2. Çift pabuçlu fren tasarımı,8.3. Hidrolik fren tasarımı, 8.4. Basit bantlı fren tasarımı, 8.5.Ayarlanabilir bantlı fren tasarımı, 8.6. Lamelli fren tasarımı, 8.7. Konikfren tasarımı.

9. Tekerlekler ve raylar, 9.1. Kaymalı yataklı ve dişli çarklı tekerlekler,9.2. Yuvarlanma yataklı ve dişli çarklı tekerlekler, 9.3. Ray çeşitleri verayların taşıyıcı kirişlere bağlantısı.

10. Krikolar. 10.1. Mekanik krikolar, 10.2. Hidrolik krikolar.

11. Planet mekanizmalı palanga tasarımı.

5. Hafta :       

11. İletim Makineleri, 11.1. İletim makinelerinin sınıflandırılması, 11.2. İletim mallarının sınıflandırılması, 11.3. Yığın açısı ve iletim mallarının özellikleri, 11.4. Tekstil bantlar, kesitleri ve taşıyıcı yüzeyleri 11.5. Çelik halatlı lastik bantlar ve kesitleri, 11.6. Çukur bantlar ve kesitleri, 11.7. Eğik iletim bantları ve kesitleri, 11.8. İletim malı miktarı, 11.9. Düz bant ve çukur bant makara ve rulolarının tasarımı, 11.10. Taşıyıcı makara ve ruloların alternatif tasarımları, 11.11. Taşıyıcı çelik konstrüksiyonlar, 11.12. Çukur bant çelik konstrüksiyonu, 11.13. Besleme ve boşaltma sistemleri.

6. Hafta :       

12. Sınıf uygulaması, 12.1. Kömürdepolarında, fırınlarda yada benzeri yerlerde çuval taşımada kullanılanseyyar bantlı konveyörüntasarımı ( çelik şasi konstrüksiyonu,tekerlekler, tahrik sistemi, tahrik rulosu, dönüş rulosu ve kayış gergisistemi),

7. Hafta :       

13.Sınıf uygulaması, 13.1. Kepçeli tekerlekli ekskavatör ile taş, kum yada çakılıniletim tesisinde ilk banda yükleme sisteminin tasarımı.

8. Hafta :         

Çelik bandlı ileticilerin band malzemeleri, standart ölçüleri-Tel bandlı ileticiler


9. Hafta :         

Uzuvlu band ileticiler, tahrik motorunun gücü, konstrüksiyon detayları, .eşitli ban iletim tesisleri-Kazıyıca iletici, şekillendirilmeleri, tek zincirli-çok zincirli kazıyıcı ileticişer

 10. Hafta :       

Kovalı elevatörler, kovanın boşaltılması, şekişşendirilmesi, konstrüksiyon özellikleri -

Dolaşan ileticiler, iletim miktarları, güç gerksinimi, moment, çeki organları, iletim yolları, yön değiştirme istasyonşarı, gerdirme istasyonları, konu ile ilgili DIN normları

 11. Hafta :       

Sürekliyen zincirli ileticiler, rayları, zişncirleri, temizleme kutuları, tahrik istasyonu, durdurucu

Zincirli tekne ileticileri, Dolaşan ileticiler, iletim miktarları, güç gerksinimi, moment, çeki organları, iletim yolları, yön değiştirme istasyonşarı, gerdirme istasyonları, konu ile ilgili DIN normları

12. Hafta :       

Helezon ileticiler, iletim miktarı, tahrik gücü ve momenti, konstrüktif şekillendirmeler, dik helazon ve helezon boru ileticiler

13. Hafta :       

Titreşimle iletim, titreşimli tekne, konstriktif bilgiler, tek,çift, üç kütleli makinelar, titreşimli iletim boruları, elekler, ızgaralar, dağıtım takneleri, dağıtıcı sistemleri

14. Hafta :       

Pnömatik iletici, kullanım alanları, pnömatik tesis elemanları, verici, emme sistemleri, saptırıcılar tahrik sistemleri, pnamatik iletim sistemlerine örnekler, körük ile yığın mal iletimi, pnamatik iletim tekneleri

15. Hafta : 

Konuların değerlendirilmesi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN ÖZETİ

 

Kaldırma makinelerinin elementleri, Yük kolektifi, Halatlar, Zincirler, Makara ve makara takımları, Kancalar, Tanburlar, Akslar, Kepçeler, Frenler, Kilitler, Motorlar, Kaldırma tertibatları, İletim makinelerinin genel prensipleri, Lastik bantlı iletiticiler, Çelik bantlı ileticiler, Tel bantlı ileticiler, Uzuvlu bant ileticiler, Kazıyıcı ileticiler, Elevatörler, Dolaşan ileticiler, Sürükleyen zincirli ileticiler, Helezon ileticiler, Yer çekimi ile iletim, Titreşimle iletim ve Pnömatik ileticiler.

 

 

 

 

 

DERSİN YARIYILI

 

Transport Tekniği dersi 8. Yarıyıl okutulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN ŞART

 

Dersi almak için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANILACAK KAYNAKLAR

Transport Tekniği Cilt I (Kaldırma makineleri), Transport Tekniği Cilt II (İletim makineleri), Transport Tekniği Cilt III (İletim makineleri), Prof. Dr. Mustafa DEMİRSOY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARDIMCI KAYNAKLAR

Kovalı elavatörler, Ergün AŞIK Tmmob Yayınları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLGİLİ WEB SİTELERİ

 

www. eksenotomasyon.com.tr/ARSIV/84/t3.htm

www.aksumakina.com.tr/yem-elevator.html

www.ozenirmilling.com/turkce/urunler/401.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

 

Ara sınav

Ara sınava (vize) kadar yapılan uygulamaların aritmetik ortalaması ile vizenin aritmetik ortalaması ara sınav notunu belirler.

 

Yıl sonu sınavı

Vizeden finale kadar yapılan uygulamaların aritmetik ortalaması ile finalin aritmetik ortalaması yıl sonu sınav notunu belirler. 
 

Bütünleme sınavı

Vizeden finale kadar yapılan uygulamaların aritmetik ortalaması ile bütünlemenin aritmetik ortalaması yıl sonu sınav notunu belirler. 
 

Başarı notu

Ara sınav notunun  %40�ı ile yıl sonu sınav notunun %60'ı başarı notunu belirler.

DERSİN AMACI VE HEDEFLER Dersin Amacı Getirici, götürücü ve taşıyıcı sistemlerin ve kullanım alanlarının tanıtılması Dersin Hedefleri Kaldırma makine elemanları, tahrik sistemleri, sürekli ileticilerin çeşitleri, özelliklerinin, kullanım alanlarının hakkında bilgi kazandırılması


DERSİN ÖZETİ

 

Kaldırma makinelerinin elementleri, Yük kolektifi, Halatlar, Zincirler, Makara ve makara takımları, Kancalar, Tanburlar, Akslar, Kepçeler, Frenler, Kilitler, Motorlar, Kaldırma tertibatları, İletim makinelerinin genel prensipleri, Lastik bantlı iletiticiler, Çelik bantlı ileticiler, Tel bantlı ileticiler, Uzuvlu bant ileticiler, Kazıyıcı ileticiler, Elevatörler, Dolaşan ileticiler, Sürükleyen zincirli ileticiler, Helezon ileticiler, Yer çekimi ile iletim, Titreşimle iletim ve Pnömatik ileticiler.

siz HAYAL EDİN,
biz TASARLAYALIM
© 2014 web Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Designer ByHamzaÖzder